Home / Pikturë / Violeta Kongo – “E zezë mbi të bardhë…sipas motit…” (Akuarel)

Lajmi Fresh

Agron Blakçori – Vizatim