Home / Pikturë / Bashkim Alushi – Dy vepra nga kolazhi i krijimtarisë artistike

Lajmi Fresh

Agron Blakçori – Vizatim